مهندس میثم قاسملو کارشناس نرم افزار از دانشگاه شهید رجایی کاشان و مـدرس فنـی حرفـه ای ، دارای ســابقــه فعـالیـت در حــوزه وب ، گـــرافیـک و همچنین مسلط به به نرم افزار فتوشاپ و برنامه نویسی سمت وب و ویندوز