ساخت تصویر شاخص در وردپرس به‌صورت خودکار + آموزش ویدئویی

یکی از مسائلی که در سایت وردپرسی بهتر است رعایت شود توجه به مسائل سئو سایت است، از مواردی که به سئو سایت شما کمک بسیاری می‌کند، ساخت تصویر شاخص برای مطالب سایت است. داشتن یک تصویر به‌عنوان تصویر شاخص ...

ساخت تصویر شاخص در وردپرس به‌صورت خودکار