آموزش Easy Digital Downloads قسمت چهارم (افزودن درگاه پرداخت بانک ملت به وردپرس)

افزونه‌های زیادی برای ارتباط فروشگاه EDD شما با درگاه‌های بانکی وجود دارد که یکی از این افزونه‌ها، افزونه Bank mellat EDD gateway هست. کاربرد این افزونه افزودن درگاه پرداخت بانک ملت به وردپرس است ولی برای ارتباط با ...

افزودن درگاه پرداخت بانک ملت به وردپرس