چگونه دارک مود (dark mode) را به وبسایت اضافه کنیم؟

آیا شما هم می‌خواهید حالت تیره یا دارک مود را به وبسایت‌تان اضافه کنید اما راه و روش آن را نمی‌دانید؟ پس در ادامه همراه شهروردپرس باشید تا با این ترفند آشنا شوید. امروزه بسیاری از نرم افزارها ...

دارک مود