افزودن حالت تاریک به پیشخوان وردپرس

آیا به دنبال راه‌حلی برای افزودن حالت تاریک به پیشخوان وردپرس هستید؟ حالت تاریک یک طیف نور تاریک ایجاد می‌کند که در ابتدا پیشخوان وردپرس شما را بسیار جذاب و زیبا می‌کند، همچنین نور سفید را بسیار کم منتشر ...

افزودن حالت تاریک به پیشخوان وردپرس