تغییر آدرس پیش‌فرض صفحه نویسنده در وردپرس

آیا می‌خواهید آدرس پیش‌فرض صفحه نویسنده در وردپرس را تغییر دهید؟ وردپرس به‌صورت پیش‌فرض از ساختار URL دوستانه سئو استفاده می‌کند که این ساختار برای سئو سایت شما مناسب است. این قابلیت به شما امکان تغییر آدرس نوشته‌ها، صفحات ...

تغییر آدرس پیشفرض صفحه نویسنده در وردپرس