آموزش ارسال لینک دانلود به ایمیل کاربران در وردپرس

ارسال لینک دانلود به ایمیل به کاربران یکی از مهم ترین موضوعات در زمینه جذب کاربر به سایت و بازدید بیشتر سایت، آشنا کردن با اخبار یا محصولات جدید سایت است.