ویرایش نظرات پس از انتشار در وردپرس

آیا تابه‌حال بعد از انتشار یک نظر نیاز به ویرایش آن پیداکرده‌اید؟ویرایش نظرات در وردپرس پس از انتشار آن،امکانی بسیار جالب است. مثلاً زمانی که در یک وب‌سایت نظر می‌دهید، شاید یادتان رفته باشد که غلط‌های املایی نظرتان را ...

ویرایش نظرات پس از انتشار در وردپرس