آموزش کامل ایجاد قابلیت گزارش نظرات نامناسب در وردپرس

یکی از بهترین امکانات شبکه های اجتماعی این است که می توانیم نظرات نامناسب را گزارش دهیم.اگر بتوانیم امکان گزارش نطرات نامناسب در وردپرس را ایجاد کنیم چقدر خوب می شود.... در حالت پیشفرض اگر ادمین های سایت نظرات ...

آموزش کامل ایجاد قابلیت گزارش نظرات نامناسب در وردپرس