افزونه های ضروری وردپرس که برای هر سایتی لازم است

زمانی که برای اولین بار وردپرس را نصب می‌کنید، بسیاری از امکانات را در اختیار ندارید. بهترین راه برای اضافه کردن امکانات بیشتر، نصب افزونه است. افزونه‌های بسیار زیادی برای وردپرس در دسترس است؛ بیش از 55 هزار ...

افزونه های ضروری وردپرس برای همه سایت ها