راه های افزایش CTR

  CTR چیست؟ CTR مخفف Click-Through Rate است و به معنای نرخ کلیک می باشد.  CTR به دو دسته تقسیم می گردد: نرخ کلیک ارگانیک و نرخ کلیک برای تبلیغات کلیکی.   نرخ کلیک ارگانیک چیست؟ نرخ کلیک ارگانیک به درصد کاربرانی ...

صبا هاست