نحوه ایجاد قابلیت ارسال ایمیل خوش آمد گویی در وردپرس

ارسال ایمیل خوش آمد گویی در وردپرس از ابزارهایی است که امروزه وب سایت ها برای تعامل بیشتر با کاربران و معرفی وب سایت خود از آن استفاده می کنند. راه اندازی این قابلیت راهکار ساده ای دارد ...

نحوه ایجاد قابلیت ارسال ایمیل خوش آمد گویی در وردپرس