آموزش ارسال ایمیل هنگام پاسخ به نظرات در وردپرس

یکی از مواردی که به صورت پیش فرض در وردپرس و البته در سایر سیستم‌های مدیریت محتوا وجود ندارد این است که در صورتی که کاربری یک نظر در سایت ارسال کند و بعد از مدتی یک کاربر ...

ارسال ایمیل هنگام پاسخ به نظرات