CDN چیست و چه مزایایی دارد؟

امروزه پس از اختراع اینترنت و گسترش استفاده از آن در همه زمینه ها مشکلات و مسائلی به وجود آمده که به نحوی سبب افت کیفیت در ارائه خدمات اینترنتی شده است. یکی از مهمترین عواملی که باعث ...

CDN چیست