افزونه WordFence چیست و چه کاربردی دارد ؟

امروزه تامین امنیت در هر زمینه ای یک اصل مهم می باشد که فضای اینترنت هم مانند هر زمینه دیگری نیاز به تامین امنیت دارد تا کاربران و افرادی که در دنیای اینترنت فعال می باشند بتوانند با ...

افزونه WordFence چیست