سایت با www یا بدون www

سایت با www یا بدون www سوالی است که در آغاز ساخت سایت یا گاها بعد از مدتی از فعالیت سایت برای افراد پیش می‌آید. در واقع مسئله‌ای که باعث به وجود آمدن این سوال می‌شود این است ...