روش های جلوگیری از Hotlinking در وردپرس

امروزه سرقت محتوا و تصاویر در سیستم مدیریت محتوای وردپرس یکی از مواردی است که دنیای اینترنت به عنوان یک اتفاق متداول دیده می شود و توسط کاربران زیادی رواج یافته است. در واقع چیزی بدتر از این ...

جلوگیری از Hotlinking در وردپرس