بهینه سازی عکس برای سایت در ۵ گام + معرفی ابزار

«آقای راننده می‌شه پنجره رو باز کنید؟ خفه شدیم!» هوا گرم نبود، یکی از مسافران تاکسی از شدت بوی ادکلن یک مسافر دیگر داشت خفه می شد! بعضی از سایت ها هم همینطورند. آن آقا می خواسته با ...

بهینه سازی عکس برای سایت